Tyrimo „Darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai“ apžvalgos santrauka

Keywords:

Šiame leidinyje pateikiama ataskaitos „DSS ir senėjančios darbo jėgos mokslinio tyrimo apžvalga“ santrauka ir pristatomos apžvalgos rengimo aplinkybės – Europos darbo jėgos senėjimas. Jame išsamiai pristatomi pagrindiniai rezultatai, susiję su trimis svarbiausiais apžvalgoje nagrinėtais klausimais: 1) „Su kokiais pokyčiais susiduria senstantys asmenys?“, 2) „Kokie tokių pokyčių padariniai profesiniame gyvenime?“ ir 3) „Kokios DSS priemonės galėtų paskatinti tvarų darbą visą profesinį gyvenimą?“. Dokumente įvardytos dabartinių žinių spragos ir apžvelgiamos bendros išvados ir galimi politikos padariniai, atkreipiant dėmesį į tai, kad svarbu įvertinti asmens darbingumą ir konkrečias rizikos prevencijos strategijų priemones.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema