Tyrimo „Darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai“ apžvalgos suvestinė

Remiantis apžvalga, šioje suvestinėje pateikiamos pagrindinės su tvariu darbu susijusios išvados, įvertinant darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimus darbo jėgos senėjimo sąlygomis. Joje pristatomi bendrieji su amžiumi susiję mūsų patiriami pokyčiai, kartu akcentuojant individualius skirtumus. Įvertinami tokių pokyčių padariniai DSS ir tvariam darbui, taip pat tai, kad atliekant rizikos vertinimą svarbu atsižvelgti į fizinį pajėgumą, o ne amžių. Pristatomos sėkmingos rizikos prevencijos ir tvaraus darbo skatinimo visą gyvenimą priemonės, ir aptariama integruotų DSS sistemų svarba. Be to, nustatomos tyrimų spragos, atkreipiant dėmesį į sritis, į kurias ateityje reikia sutelkti dėmesį.

Atsisiųsti in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |