Neįgalūs darbuotojai ir DSS: nauja teminė interneto svetainės skiltis!

Image

© pressmaster- stock.adobe.com

Iš 42,8 mln. ES darbingo amžiaus neįgalių asmenų šiuo metu dirba tik maždaug pusė. Labai svarbu, kad darbo vietose būtų skatinama gera sveikata ir teikiama pagalba neįgaliesiems, kad jie galėtų patekti į darbo rinką arba į ją sugrįžti ir likti.

Europos Komisijos parengtu Neįgaliųjų užimtumo dokumentų rinkiniu siekiama užtikrinti neįgaliesiems vienodas galimybes patekti į darbo rinką. EU-OSHA prisideda siūlydama atitinkamą informaciją ir išteklius.

Skirkite šiek tiek laiko susipažinti su mūsų nauja svetainės skiltimi, skirta neįgaliems darbuotojams, ir pasidomėkite daugybe išteklių, nurodytų „OSHWiki“ straipsnyje „Sveikatos sutrikimai, negalia, užimtumas ir grįžimas į darbą“.

Norint kurti saugesnes ir sveikesnes darbo vietas, būtina pasitelkti įvairią darbo jėgą!