Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Psichikos sutrikimų turintys darbuotojai skaitmenizuotame pasaulyje: iššūkiai, galimybės ir poreikiai

Keywords:

Straipsnyje apžvelgiami įvairūs būdai, kuriais diagnozuotų ir nediagnozuotų psichikos sutrikimų turintys darbuotojai bando įveikti iššūkius, susijusius su darbu, technologijomis (skaitmenizavimu) ir santykių poreikiu. Atskleisti turimą psichikos sutrikimą darbe darbuotojai dažniausiai nėra linkę dėl stigmos. Todėl darbdaviai turėtų skatinti kultūros pokyčius, kurie užtikrintų konfidencialumą ir pasitikėjimą.

COVID-19 pandemija padarė reikšmingą įtaką skaitmeninio darbo (ypač nuotolinio darbo) plitimui ir psichikos sutrikimų pagausėjimui. Straipsnyje pabrėžiama, kad reikia pritaikytų metodų, pasitikėjimo stiprinimo ir bendro pripažinimo, kurį atspindėtų tinkama reglamentavimo ir organizacinė parama. Siekiant užtikrinti, kad būtų tenkinami psichikos sutrikimų turinčių darbuotojų poreikiai kintančiame darbo pasaulyje, vis svarbiau tampa skatinti mokslinius tyrimus šioje srityje.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema