Europos nuomonės apie darbuotojų saugą ir sveikatą apklausos

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

Savo apklausose daugiausia dėmesio skiriame darbuotojų nuomonei. Gebame surinkti patikimus Europos lygmens duomenis apie visuomenės nuomonę darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais.

Dalyvavimas apklausose priverčia žmones mąstyti ir padeda didinti informuotumą DSS klausimais. Rezultatuose atsispindi geros DSS svarba ir jos vaidmuo užtikrinant visuomenės sveikatą ir sėkmingą verslą. Visoje Europoje atliekant apklausas atsižvelgiama į įvairių žmonių nuomones DSS klausimais. Rezultatai padeda mums suprasti žmonių nuomonių pagal skirtingas amžiaus grupes, lytį, išsilavinimo lygį, sektorių, įmonių dydį ir t. t. skirtumus.

Apklausos taip pat gali būti naudingos nustatant naują ir kylančią riziką ir ją ištirti. Geriausiu atveju būsimos apklausos padės išnagrinėti pagrindines temas ir remti saugių darbo vietų kampanijas.

Uždaviniai

Apklausos atliekamos siekiant:

 • pagrįsti metinius EU-OSHA valdymo planus;
 • pateikti naudingų įžvalgų, susijusių su darbuotojų nuomonėmis;
 • didinti informuotumą apie DSS klausimus visoje Europoje bei apie DSS ir sveikatos ryšį;
 • skatinti diskusijas DSS klausimais;
 • teikti naudingus nacionalinius duomenis ryšių punktams ir stiprinti jų bendradarbiavimą;
 • didinti DSS klausimų sklaidą žiniasklaidoje.

Mūsų nuomonės apklausų rezultatai gali paskatinti diskusijas darbo vietoje ir suteikti informacijos nacionaliniams ir ES politikos formuotojams.

Ankstesnės apklausos

Siekiant Europos Sąjungos tikslų DSS srityje, iki šiol atliktos kelios nuomonės apklausos, įskaitant apklausas dėl:

 • darbuotojų informuotumo ir žinių DSS klausimais didinimo;
 • informacijos apie tai, kaip prisitaikyti prie senėjančių darbuotojų, suteikimo;
 • rizikos darbo vietoje ir už darbo vietos ribų prevencijos skatinimo;
 • didėjančio darbe patiriamo streso kaip organizacinės problemos pripažinimo.

Žr. ankstesnių apklausų rezultatus:

Kiti svarbūs Europos šaltiniai

Norėdami susidaryti išsamesnį vaizdą apie visuomenės nuomonę DSS klausimais, susipažinkite su toliau nurodytuose papildomuose šaltiniuose pateikiama informacija:

 • Eurofound tyrimai;
 • Eurostato (Europos Komisija) teikiama sveikatos statistika;
 • organizacijos „Eurogip“ tyrimai;
 • „Eurobarometro“ tyrimai (Europos Komisija).