Summary - Obrazovanje – rezultati Europskog istraživanja među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER)

Keywords:

Rezultati Europskog istraživanja među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju, kao i pregled literature o upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu u europskom sektoru obrazovanja, pokazuju da su u tom sektoru najčešći psihosocijalni rizici i rizici od poremećaja mišićno-koštanog sustava.

Na sektor bi pozitivno utjecao snažniji odgovor u području upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, jačanje svijesti o rizicima, angažiranje i osposobljavanje zaposlenih te imenovanje predstavnika za sigurnost i zdravlje na radu.

U izvješću se iznosi i niz konkretnih smjernica za sektorsku politiku koje su namijenjene državama članicama i dionicima.

Preuzimanje in: en | et | pt |