Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi – inventar zemalja: Hrvatska

Keywords:

U inventarima zemalja istražuju se politike, strategije i programi država članica i zemalja EFTA-e koji se bave izazovima starenja radne snage u području sigurnosti i zdravlja na radu te u područjima koja utječu na sigurnost i zdravlje na radu, poput zapošljavanja, socijalnih pitanja, javnog zdravstva i obrazovanja, uključujući politike, strategije i programe povezane s rehabilitacijom / povratkom na posao. U izvješćima se razmatraju razvoj politike i inicijative poduzete u Europi za prilagodbu demografskim promjenama.

Preuzimanje in: en | hr |