Psihosocijalni čimbenici u sprječavanju mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom

Keywords:

Mišićno-koštani poremećaji povezani s radom obično su povezani s fizičkim čimbenicima rizika kao što su velika opterećenja ili pokreti koji se ponavljaju. Međutim, i psihosocijalni čimbenici mogu imati značajnu ulogu. Oni ne samo da doprinose riziku od razvoja ili pogoršavanja mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom, nego mogu predstavljati i prepreku povratku na posao.

Ovaj informativni list utvrđuje psihosocijalne čimbenike povezane s mišićno-koštanim poremećajima povezanim s radom kao što su prekomjerni opseg posla i slaba socijalna potpora te objašnjava učinak koji ti uzročnici stresa imaju na našu fiziologiju. Pokazuje da je za smanjivanje njihovih učinaka ključan holistički i participativni pristup procjeni rizika na radnom mjestu koji zajedno razmatra fizičke i psihosocijalne čimbenike.

Preuzimanje in: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |