Međuagencijska suradnja Norveške u borbi protiv kriminala: potpora pri usklađivanju sa zahtjevima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu (predmet NO2)

Keywords:

Međuagencijska suradnja u borbi protiv kriminala u Norveškoj razvila se iz vladine inicijative za rješavanje problema u vezi s kaznenim djelima povezanima s radnim odnosom i takozvanim socijalnim dampingom. U ovoj studiji slučaja istražuje se kako se suradnjom rješavaju povrede propisa o sigurnosti i zdravlju na radu (kaznena djela povezana s radnim odnosom) i štiti sigurnost i zdravlje stranih radnika na radnom mjestu (socijalni damping).

Suradnja četiriju uključenih agencija predstavlja određene izazove, kao što su razmjena informacija i nedostatak zajedničkog sustava IT-a. Međutim, pokazala se uspješnom u jačanju borbe protiv kaznenih djela povezanih s radnim odnosom.

Preuzimanje in: en