Uključivanje sigurnosti i zdravlja na radu u procjenu kiberrizika

Keywords:
Pri razmatranju učinka kibernapada ne posvećuje se dovoljno pozornosti aspektima fizičkog i mentalnog zdravlja radnika, kao što su ozljede i psihosocijalni problemi. Razlog za to jest činjenica da se on smatra vanjskom prijetnjom, dok se pitanje zdravlja i sigurnosti rješava interno. Kako bi upravljale kibernapadima, organizacije moraju uključiti sigurnost i zdravlje na radu u procjenu kiberrizika.
U ovom se dokumentu za raspravu ispituju rizici za sigurnost i zdravlje na radu povezani sa kiberprijetnjama te se iznosi holistički pristup kibersigurnosti. Na primjer, podizanje svijesti među svim dionicima, od stručnjaka za sigurnost i zdravlje na radu do voditelja službi za informatičku sigurnost, ključno je u borbi protiv kiberkriminaliteta.
Preuzimanje in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |