Europska ispitivanja javnog mnijenja o sigurnosti i zdravlju na radu

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

U našim se ispitivanjima ponajprije usredotočujemo na mišljenja radnika. Uspijevamo prikupiti pouzdane podatke s područja cijele Europe o javnom mnijenju o sigurnosti i zdravlju na radu.

Sudjelovanjem u ispitivanjima ljude se potiče na razmišljanje, što pomaže u podizanju svijesti o pitanjima sigurnosti i zdravlja na radu. U okviru rezultata ističe se važnost dobre sigurnosti i zdravlja na radu te njihove uloge u javnom zdravlju i uspješnom poslovanju. Provođenjem ispitivanja na području cijele Europe uzima se u obzir širok spektar mišljenja ljudi o sigurnosti i zdravlju na radu. Rezultati nam pomažu razumjeti razlike između stajališta osoba različite dobi, spola, različitih razina obrazovanja, iz različitih sektora, veličina poduzeća itd.

Ispitivanja također mogu biti od pomoći pri otkrivanju novih rizika i rizika u nastajanju koje treba istražiti. U idealnom slučaju ispitivanja će pomoći u istraživanju ključnih tema i pružanju potpore budućim Kampanjama za zdrava radna mjesta.

Ciljevi

Ispitivanja se provode u cilju:

  • pružanja potpore EU-OSHA-inim godišnjim planovima upravljanja
  • pružanja vrijednog uvida u stajališta radnika
  • podizanja svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu na području cijele Europe te svijesti o povezanosti između sigurnosti i zdravlja na radu te zdravstva
  • poticanja rasprava o sigurnosti i zdravlju na radu
  • pružanja korisnih nacionalnih podataka središnjicama i jačanja suradnji
  • povećanja profila pitanja sigurnosti i zdravlja na radu u medijima

Rezultatima naših ispitivanja javnog mnijenja mogu se potaknuti rasprave i razgovori na radnom mjestu, kao i izvijestiti donositelji politika na nacionalnoj razini te razini EU-a.

Prethodna ispitivanja

Do danas je provedeno nekoliko ispitivanja javnog mnijenja radi potpore ciljevima Europske unije u području sigurnosti i zdravlja na radu uključujući:

  • povećanje svijesti i znanja radnika o sigurnosti i zdravlju na radu
  • pružanje informacija o načinu prilagodbe starenju radnog stanovništva
  • promicanje prevencije rizika na radnom mjestu i izvan njega
  • povećanje razine prepoznavanja stresa povezanoga s radom kao organizacijskog pitanja

Pogledajte rezultate naših prethodnih ispitivanja:

Ostali mjerodavni europski izvori

Za potpuniju sliku o javnom mnijenju o sigurnosti i zdravlju na radu pogledajte sljedeće izvore informacija: