Työntekijöiden kyselytutkimus syövän riskitekijöille altistumisesta

Keywords:

Tässä hankeyhteenvedossa esitellään uusi ja innovatiivinen kyselytutkimus työntekijöiden altistumisesta syövän riskitekijöille Euroopassa. Syövän riskitekijöille altistumisesta työpaikalla ei ole riittävästi EU:n tasolla luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa. Uudella kyselytutkimuksella pyritään täyttämään tämä tietopuute yhdestä Euroopan merkittävimmästä työperäisestä terveysongelmasta.

Kyselytutkimus perustuu altistumista työpaikalla koskevan australialaisen tutkimuksen malliin. Siinä työperäistä altistumista arvioidaan verkkosovelluksen avulla työntekijöiden tehtävien mukaan (OccIDEAS).  Tutkimus tehdään ensimmäisen kerran kattavasti edustavasta otoksesta kuudessa EU:n jäsenvaltiossa, ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuonna 2023.

Lataa in: de | en | es | fi | fr | hu |