Tiivistelmä – Katsaus biologisiin tekijöihin ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseen

Keywords:

Tähän raporttiin on koottu tulokset isosta hankkeesta, joka teetettiin biologisille tekijöille altistumisesta työpaikalla ja siihen liittyvistä terveysvaikutuksista. Tutkimus käsitti katsauksen tieteelliseen kirjallisuuteen, asiantuntijoiden haastatteluja, kohderyhmien tapaamisia ja sidosryhmien työpajan. Raporttiin on koottu yhteenveto hankkeen tuloksista kokonaisuudessaan keskeisiksi määritettyjen aiheiden mukaan, joita ovat esimerkiksi huolta aiheuttavat toimialat, haavoittuvat ryhmät, kehittyvät riskit ja seurantajärjestelmät Euroopan maissa.

Tällä hetkellä käytössä ei ole järjestelmällistä lähestymistapaa ehkäistä biologisille tekijöille altistumista työpaikalla eikä niihin liittyvien terveysongelmien tunnistamiseksi. Selvittämällä tämänhetkistä tietämyksen tasoa riskitekijöistä, määrittämällä puutteita tiedoissa ja ehdottamalla vaihtoehtoisia toimintamalleja tulevaisuuden varalle raportin on tarkoitus parantaa asian tiedostamista ja tarjota luotettavaa tietoa, joka tukee tehokkaiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käyttöönottoa.

Lataa in: en | fr | mt | nl | sl |