Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden seurantaan tarkoitetut älykkäät digitaaliset järjestelmät: mahdollisuudet ja haasteet

Keywords:

Työterveyden ja -turvallisuuden seurantaan käytettävät uudet digitaaliteknologiat muuttavat työpaikkaa. Älykkäät työterveyden ja -turvallisuuden seurantajärjestelmät voivat tunnistaa ja mitata tietoja systemaattisemmin ja yleisesti ottaen paremmin kuin perinteiset menetelmät. Sen lisäksi, että ne auttavat vähentämään työntekijöiden altistumista vaaroille ja haitoille, ne voivat myös minimoida onnettomuuksien haitallisia seurauksia ja parantaa onnettomuuksien tutkintaa ja niistä raportointia.

Kansallisilla politiikoilla voidaan täydentää EU:n pyrkimyksiä tiedottaa ja kouluttaa asianmukaisesti johtoa ja työntekijöitä uusien järjestelmien valmiuksista ja auttaa pk-yrityksiä ottamaan digitaalinen työterveyden ja -turvallisuuden seuranta käyttöön. Tavoitteena on parantaa digitaalisten työterveyden ja -turvallisuuden seurantajärjestelmien hyötyjä ja minimoida niiden käyttöön liittyvät mahdolliset haitat.

Lataa in: en