Factsheet 91 - Haasteet ja mahdollisuudet työterveyden ja työturvallisuuden (TTT) sisällyttämisessä yliopisto-opetukseen – raportin tiivistelmä

Keywords:

/*-->*/

Tulevien insinöörien, arkkitehtien, terveydenhoidon ammattilaisten sekä liike-elämän toimihenkilöiden ja johtajien on kaikkien otettava työelämässään huomioon työterveys ja työturvallisuus (TTT). Tämä raportti ja siinä esitellyt tapaukset osoittavat, että TTT-näkökohtien sisällyttäminen yliopistotason koulutukseen on muita koulutustasoja haasteellisempaa. Tapaukset osoittavat kuitenkin myös, että toimia TTT:n sisällyttämiseksi korkeakouluopetukseen toteutetaan monilla eri aloilla ja monin eri tavoin.

Lataa in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |