Altistuminen biologisille tekijöille ja siihen liittyvät terveysongelmat eläimiin liittyvissä ammateissa

Keywords:

Tässä tausta-asiakirjassa esitellään uutta tutkimustietoa, jonka mukaan eläimiin liittyvissä ammateissa työskentelevillä ihmisillä on työssään erityinen riski altistua biologisille tekijöille. Heitä ovat esimerkiksi karjatilalliset, teurastamotyöntekijät ja eläinlääkärit. Tausta-asiakirjassa käsitellään haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ja kehittymässä olevia riskejä, tehdään suosituksia ennaltaehkäisyn parantamiseksi ja annetaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Tässä esitetyt tulokset perustuvat kirjallisuuskatsaukseen, tietojen keräämiseen sekä asiantuntijoiden haastatteluihin ja heidän kanssa tehtyyn kohderyhmätyöhön. Tulokset ovat osa merkittävää hanketta, jolla lisätään tietoa ja tietoisuutta biologisille tekijöille altistumisesta työpaikoilla ja niiden aiheuttamista riskeistä.  

Lataa in: en | fi | hu | lt | lv |