Summary - Haridus – tõendid uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER)

Keywords:

Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringust ning tööohutuse ja töötervishoiu kirjanduse ülevaatest Euroopa haridussektoris on selgunud, et selle sektori tööohutuse ja töötervishoiu riskid on enamasti psühhosotsiaalsed ning seotud luu- ja lihaskonna vaevustega.

Sektorile oleks kasulik tõhusam reageerimine tööohutuse ja töötervishoiu haldamise valdkonnas ja parem riskiteadlikkuse tase, samuti töötajate kaasamine, personalikoolitus ning tööohutuse ja töötervishoiu esindajate määramine.

Aruandes on ka sektoripõhised poliitikasoovitused liikmesriikidele ja asjakohastele sidusrühmadele.

Laadi alla in: en | et | pt |