Sloveenia Töötajate ohtlike ainetega kokkupuute ohjamine kodumasinate tootmisel

Keywords:
Tervislike töökohtade hea tava auhinnad 2018–2019
Tunnustatud organisatsioon 

Sloveenia tootmisettevõte Gorenje d.d. kasutab süsteemset ja ühist lähenemisviisi ohtlikest ainetest tingitud riskide tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, kaasates juhtkonna, töötajad ja nende esindajad ning valdkonnaülese eksperdirühma.

Tänu töövahendite ja protsessidega seotud muudatustele ning kemikaalide paremale haldamisele ja jälgimisele on ettevõte vähendanud kasutatavate kemikaalide arvu, nendega kokkupuutuvate töötajate hulka ning kokkupuute ulatust. Ettevõte teeb rohkem, kui ametlikud eeskirjad nõuavad, on pühendunud töötajate ohutuse ja tervise parandamisele ning jagab teadmisi teiste Sloveenia ettevõtetega.

Laadi alla in: en | is | sl |

Muud väljaanded sellel teemal