You are here

Tervislike töökohtade hea tava auhinnad

Tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas 14. korda jagatavad tervislike töökohtade hea tava auhinnad on osa 2018.–2019. aasta kampaaniast „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ ning nendega tunnustatakse organisatsioone, kes aktiivselt juhivad riske, mida põhjustavad ohtlikud ained töökohal.

Koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega korraldab EU-OSHA tervislike töökohtade hea tava auhindade andmist, millega tunnustatakse silmapaistvaid ja uuenduslikke tööohutuse töötervishoiu tagamise viise. Ühtlasi jagatakse ja edendatakse auhindadega häid tavasid kogu Euroopas.

2018.–2019. aasta auhinnad on suunatud näidetele, kus tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine on kõikehõlmav ning kus tegelikult on täiustatud ohtlike ainete kasutamist ja käsitsemist, mis tagab ohutud ja tervislikud töötingimused. Samuti otsib sõltumatu kolmepoolne žürii sekkumismeetmeid, mis on ühtaegu kestlikud ja ülekantavad.

Kuidas osaleda?

EU-OSHA ootab, et kandidaate esitavad kõik Euroopa huvitatud organisatsioonid ja isikud, samuti vahendajad, näiteks sotsiaalpartnerid ning tööohutuse ja töötervishoiu töötajad ja spetsialistid ning töökeskkonnavolinikud.

Konkursi ja osalemistähtaegade lisateave on hea tava auhinna teabelehes.

Laadige alla taotlusvorm.

Kõiki kandidaate hinnatakse kõigepealt riigi tasandil kolmepoolses võrgustikus. Riigi taseme võitjad osalevad seejärel üleeuroopalisel võistlusel.

Küsimuste korral võtke ühendust EU-OSHA riikliku kontaktpunktiga.

2016.–2017. aasta kampaania tunnustatud ja auhinnatud osalejad