Summary - Bedre skoler gennem fremme af muskel- og skeletsundhed

Keywords:

Inddragelse af skolerne i arbejdsmiljøspørgsmål kan bidrage til at forebygge muskel- og skeletbesvær. Integration af arbejdsmiljøspørgsmål i undervisningen er afgørende for at udvikle en forebyggelseskultur blandt eleverne.

Denne rapport undersøger, hvordan skoler kan bidrage til tidlig, langsigtet forebyggelse, og anlægger forskellige perspektiver på spørgsmålet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Den giver eksempler på vellykket integration i Europa og skitserer anbefalinger til udformning og iværksættelse af tiltag. Endelig præsenterer den en strategisk tilgang til systematisk fremme af motion og forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i skolerne.

Download in: cs | en | fi | is | it | mt | pl | pt | ro | sl |