Factsheets 64 - Varstvo mladih na delovnem mestu

Keywords:

Mladi delavci so še posebej ogroženi zaradi pomanjkanja izkušenj, usposobljenosti in ozaveščenosti. Potrebujejo koristne nasvete, informacije in nadzor ter primerna, varna in zdravju neškodljiva delovna mesta. Za mlajše od 18 let, vključno s tistimi, ki so na poklicnem usposabljanju in delovni praksi, ter tistimi, ki med šolanjem ali študijem opravljajo priložnostna dela, veljajo posebni predpisi, ki se nanašajo na omejitve njihove izpostavljenosti nevarnostim in delovni čas. Ta informativni bilten ponuja povzetek splošnih zahtev v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, pri čemer namenja posebno pozornost mladim delavcem. Drugi informativni bilteni ponujajo več nasvetov za delodajalce, nadzornike, mlade in starše.

Prenesiin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |