Factsheet 70 - Mladi delavci – dejstva in številke. Izpostavljenost tveganjem in vplivi na zdravje

Keywords:

Informativni bilten povzema poročilo opazovalnice tveganj o mladih delavcih. Namen publikacije je zagotoviti pregled tveganj, ki so jim pri delu izpostavljeni mladi delavci, ter kratkoročnih in dolgoročnih posledic take izpostavljenosti. Pri tem analizira statistične podatke in študije ter se opira na izbrane študije primerov preprečevanja. Za mnoge panoge in poklice, v katerih so zaposleni mladi, so značilni velika tveganja za nastajanje nezgod in izpostavljenost mnogim nevarnostim na delovnem mestu. Treba je sprejeti posebne ciljno usmerjene ukrepe na področju izobraževanja in usposabljanja ter pri vsakodnevni praksi na delovnem mestu. Ta informativni bilten zagotavlja nekaj priporočil.

Prenesiin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |