Prognostična študija o krožnem gospodarstvu ter njegovih učinkih na varnost in zdravje pri delu: izboljšanje obetov za ranljive delavce z vidika varnosti in zdravja pri delu

Keywords:

Bolj okoljsko trajnostne prakse so vedno bolj dosegljive zahvaljujoč s tem povezanim spremembam na področju politik in pobud EU. Ukrepi na tem področju so obetavni za pozitiven razvoj dogodkov z vidika podnebnih sprememb, delovnih mest ter varnosti in zdravja pri delu.

Na podlagi dela, opravljenega v okviru prognostične študije agencije EU-OSHA o učinkih krožnega gospodarstva na varnost in zdravje pri delu, se to poročilo o politiki osredotoča na ranljive delavce. Zajema morebitne posledice za to ranljivo skupino z vidika varnosti in zdravja pri delu ter predstavlja ukrepe, s pomočjo katerih bi se lahko izboljšali obeti za prihodnost.

Prenesi in: en | fr | hr | lt |