Prognostična študija o krožnem gospodarstvu ter njegovih učinkih na varnost in zdravje pri delu: kako izboljšati obete za najbolj prizadete sektorje

Keywords:

Okoljsko trajnostne prakse so deležne vse večje podpore zaradi sprememb v politiki EU in s tem povezanih pobud. Agencija EU-OSHA je ocenila vpliv krožnega gospodarstva in njegove morebitne posledice za varnost in zdravje pri delu vse do leta 2040.

Ta politika temelji na najnovejši prognostični študiji agencije EU-OSHA o prihodnjih posledicah krožnega gospodarstva. Možnosti, ki izhajajo iz njenih ugotovitev, so priložnost za oblikovalce politik in deležnike, da izboljšajo obete za varnost in zdravje pri delu v štirih najbolj prizadetih sektorjih: gradbeništvu, energetiki, proizvodnji in prometu.

Prenesi in: en | fi | pl |