Prognostična študija o krožnem gospodarstvu ter njegovih učinkih na varnost in zdravje pri delu 2. faza – mikroscenariji

Keywords:

Prehod na krožno gospodarstvo zahteva nove poslovne modele in nove načine dela, ki lahko prinašajo nova tveganja za varnost in zdravje delavcev. V tem poročilu so predstavljeni rezultati druge faze te prognostične študije o krožnem gospodarstvu.  V njem so zajete tudi razprave z deležniki na štirih delavnicah, ki so potekale leta 2022.

Na teh delavnicah so udeleženci proučili prihodnje priložnosti in opredelili različne posledice prehoda za varnost in zdravje pri delu. Na podlagi teh razprav so v poročilu predstavljeni ključni ukrepi, ki so potrebni za oblikovanje novega pristopa k varnosti in zdravju pri delu, v središču katerega bo človek, pri prehodu na evropsko krožno gospodarstvo.

Prenesi in: en