Nova anketa kaže, da izpostavljenosti ultravijoličnemu (UV) sevanju in emisijam izpušnih plinov dizelskih motorjev predstavljata najpogostejši tveganji za razvoj raka na delovnih mestih v Evropi

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Nova anketa kaže, da izpostavljenosti ultravijoličnemu (UV) sevanju in emisijam izpušnih plinov dizelskih motorjev predstavljata najpogostejši tveganji za razvoj raka na delovnih mestih v Evropi

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) danes objavlja prve ugotovitve ankete o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi, ki je bila izvedena med več tisoč delavci v šestih državah članicah EU, da bi pridobili natančne podatke, ki lahko prispevajo k preprečevanju poklicnega raka. 

To je prva študija, v kateri so obravnavali skupno izpostavljenost dejavnikom tveganja in v katero so bili vključeni delavci, ki po navadi niso zajeti, kot so samozaposlene osebe ali delavci vseh poklicev v mikro in malih organizacijah. Zagotovo bo prispevala k izboljšanju preventivnih ukrepov in posodobitvi politike, ki temelji na dokazih.

William Cockburn
Izvršni direktor agencije EU-OSHA

Po ocenah iz strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027 rakotvorne snovi letno prispevajo k približno 100 000 smrtim zaradi poklicnega raka v EU. Za reševanje te problematike na delovnem mestu je bistveno, da so na voljo aktualni in zanesljivi podatki o izpostavljenosti delavcev tveganjem, ki lahko povzročijo to bolezen. Anketa o izpostavljenosti delavcev je bila pripravljena za oceno verjetne izpostavljenosti delavcev 24 znanim dejavnikom tveganja za razvoj raka, ki vključujejo industrijske kemikalije, snovi, ki nastanejo v postopku, zmesi in fizične dejavnike tveganja.

Najpogostejše ugotovljene verjetne poklicne izpostavljenosti so bile sončno ultravijolično (UV) sevanje, emisije izpušnih plinov iz dizelskih motorjev, benzen, vdihljiv kristalinični silicijev dioksid (RCS) in formaldehid. V anketo so bili vključeni tudi delavci, ki so bili v zadnjem delovnem tednu pred anketo večkrat izpostavljeni dejavnikom tveganja, kar pomeni izpostavljenost vsaj dvema dejavnikoma tveganja za razvoj raka, ki se ne pojavita nujno sočasno ali v istem delovnem procesu. Podatki kažejo, da je bilo več kot 60 % delavcev v rudarstvu, kamnolomstvu in gradbeništvu večkrat izpostavljenih dejavnikom tveganja za razvoj raka.

Izvršni direktor agencije EU-OSHA, William Cockburn, je dejal: „Nova anketa o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja temeljito proučuje ustrezne podatke, ki nam bodo pomagali razumeti trenutne razmere izpostavljenosti tveganju za razvoj raka na delovnih mestih. To je prva študija, v kateri so obravnavali skupno izpostavljenost dejavnikom tveganja in v katero so bili vključeni delavci, ki po navadi niso zajeti, kot so samozaposlene osebe ali delavci vseh poklicev v mikro in malih organizacijah. Zagotovo bo prispevala k izboljšanju preventivnih ukrepov in posodobitvi politike, ki temelji na dokazih.“

Na vprašalnike so odgovarjale osebe, ki so bile starejše od 15 let in delajo v vseh gospodarskih panogah v Nemčiji, na Irskem, v Španiji, Franciji, na Madžarskem in Finskem. Z anketo sta bila za analizo zbrana 24 402 veljavna razgovora. Informacije iz študije se lahko uporabijo za morebitne prihodnje predloge sprememb direktive o rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snoveh ter spodbujanje ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu v okviru evropskega načrta za boj proti raku. Poleg tega lahko izboljšajo preprečevanje z delom povezanih bolezni, zlasti raka, kar je eden od ključnih ciljev strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027.

Rezultati ankete bodo objavljeni v različnih fazah. Prve ugotovitve bodo prvič predstavljene na konferenci „Preprečevanje poklicnega raka“, ki bo potekala 20. in 21. novembra v Madridu v Španiji. Dogodek je del pobude časovnega načrta o rakotvornih snoveh, v okviru katere se bodo prav tako lahko uporabili podatki iz ankete o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja, saj ozavešča o tveganjih zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu ter omogoča izmenjavo dobrih praks med podjetji in organizacijami.

Povezave:

Notes to editor:

Anketa o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi

Namen ankete o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi je zagotoviti aktualne in zanesljive podatke o izpostavljenosti delavcev tveganjem, ki lahko povzročijo to bolezen. Rak je eden od največjih zdravstvenih izzivov, s katerimi se spoprijemajo na evropskih delovnih mestih, anketa pa je glavno orodje za obravnavo te problematike. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) lahko z navedeno anketo prispeva k preprečevanju poklicnega raka, ozaveščanju in oblikovanju politik ter tako nazadnje pomaga v boju proti poklicnemu raku.

O agenciji EU-OSHA

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi. Raziskuje, razvija in razširja zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju pri delu ter organizira vseevropske kampanje za ozaveščanje. Agencija, ki jo je Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem mestu Bilbao, združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav članic, združenj delodajalcev in delavcev ter vodilne strokovnjake iz držav članic EU in zunaj njenih meja.

Zdaj nas lahko spremljate na Facebooku, X (Twitter)-ju, LinkedInu, YouTubu ali se naročite na naše mesečno glasilo OSHmail. Lahko se prijavite tudi za redno prejemanje novic in informacij agencije EU-OSHA prek virov RSS.

https://osha.europa.eu/sl