Sestava izvršnega odbora upravnega odbora

Člani izvršnega odbora agencije EU-OSHA in izjave o interesih. Izvršni odbor deluje kot usmerjevalna skupina, nadzoruje operativno uspešnost agencije in se sestane štirikrat na leto. Sestavlja ga osem članov iz upravnega odbora.

Dnevni red in zapisniki zadnjih sej izvršnega odbora

2018

2017

2016

2015

Član

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Podpredsednik
Ms Boel CALLERMO (Predstavnik vlade), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Predstavnik vlade), Podpredsednik
Ms Christa SCHWENG (Predstavnik delodajalcev), Podpredsednik
Ms Jessie FERNANDES (Predstavnik delodajalcev, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Predstavnik delavcev), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Predstavnik delavcev), Predsednik
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Predstavnik vlade)
Mr Kris DE MEESTER (Predstavnik delodajalcev)
Mr Károly GYÖRGY (Predstavnik delavcev)

Nadomestni član

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Predstavnik vlade)
Mr Rob TRIEMSTRA (Predstavnik vlade)
Mr Yogindra SAMANT (Predstavnik vlade)
Mr Eckhard METZE (Predstavnik delodajalcev)
Mr Francois ENGELS (Predstavnik delodajalcev)
Mr Georgi STOEV (Predstavnik delodajalcev)
Mr Anthony CASARU (Predstavnik delavcev)