Darbuotojų dalyvavimas užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. Praktinis vadovas

Keywords:

darbą ir žino, kaip jį padaryti saugesnį. Šiame vadove paaiškinama, kaip darbuotojai gali panaudoti savo žinias aktyviai bendraudami su vadovais ir siekdami pagerinti sveikatą ir saugą darbo vietoje. Jame išskiriamos darbuotojų, jų atstovų ir darbdavių funkcijos, pareigos ir teisinės prievolės. Čia galima rasti ir konkrečių priemonių, kurių gali imtis visos šalys, siekdamos iš esmės pagerinti profesinę sveikatą ir saugą, pavyzdžių. Šiame vadove taip pat pateikti naudingi kontroliniai sąrašai, pagal kuriuos darbuotojai ir jų atstovai gali pasitikrinti, ar jie daro viską, kad sumažintų riziką.

Atsisiųsti in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |