Slovėnija. Pavojingų medžiagų, susidarančių gaminant namų ūkio prietaisus, poveikio darbuotojams kontrolė

Keywords:
2018–2019 m. Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai
Pagyrimo sulaukusi organizacija 

Slovėnijos gamybos įmonė „Gorenje“ pavojingų medžiagų keliamam pavojui nustatyti ir pašalinti taiko sisteminę bendradarbiavimu grindžiamą metodiką, sutelkiančią administraciją, darbuotojus ir jų atstovus ir daugiadalykę ekspertų komandą.

Pakeitusi įrangą ir procesus įmonė patobulino cheminių medžiagų valdymą ir stebėseną ir jai pavyko sumažinti naudojamų cheminių medžiagų kiekį, poveikį patiriančių darbuotojų skaičių ir poveikio lygį. Įmonė neapsiriboja teisės aktų reikalavimais, yra įsipareigojusi nuolat gerinti darbuotojų saugą bei sveikatą ir savo žiniomis dalijasi su kitomis įmonėmis visoje Slovėnijoje.

Atsisiųsti in: en | is | sl |