Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Šalies aprašymas: Lietuva

Keywords:

Šalių aprašymuose nagrinėjama valstybių narių ir ELPA šalių politika, strategijos ir programos, kuriomis sprendžiami darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) uždaviniai senėjančios darbo jėgos sąlygomis, ir darbuotojų saugai ir sveikatai įtaką darančios politikos sritys, pvz., užimtumas, socialiniai reikalai, visuomenės sveikata ir švietimas, įskaitant su reabilitacija ir (arba) grįžimu į darbą susijusią politiką, strategijas ir programas. Ataskaitose apžvelgiami politikos pokyčiai ir iniciatyvos, kurių imtasi siekiant spręsti demografinių pokyčių problemą Europoje.

Atsisiųsti in: en | lt |