ES ir valstybių narių politikos, strategijų ir programų analitinė ataskaita „Reabilitacija ir grįžimas į darbą“

Keywords:

Atsižvelgiant į darbo jėgos senėjimą, šioje ataskaitoje pateikiama visoje Europoje reabilitacijai ir grįžimui į darbą taikomų požiūrių apžvalga. Joje analizuojami veiksniai, darantys įtaką tam, ar šalyse kuriamos ir įgyvendinamos reabilitacijos ir grįžimo į darbą sistemos, taip pat nustatomi konkretūs šių Europos sistemų sėkmę lemiantys veiksniai. Apžvalgos pabaigoje aptariamos su politika susijusios išvados ir nustatomos sritys, kuriose reikia atlikti papildomus tyrimus siekiant užpildyti susidariusias žinių spragas.

Atsisiųsti in: en