Norvegijos tarpžinybinis bendradarbiavimas kovojant su nusikalstamumu: pagalba užtikrinant profesinės saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi (atvejis Nr. 2)

Keywords:

Norvegijos tarpžinybinis bendradarbiavimas kovojant su nusikalstamumu išsivystė iš vyriausybės iniciatyvos spręsti su darbu susijusio nusikalstamumo ir vadinamojo socialinio dempingo problemas. Šiame atvejo tyrime nagrinėjama, kaip bendradarbiaujant sprendžiami profesinės saugos ir sveikatos (PSS) taisyklių pažeidimai (su darbu susiję nusikaltimai) ir užtikrinama darbuotojų užsieniečių sauga ir sveikata (socialinis dempingas).

Keturių dalyvaujančių agentūrų bendradarbiavimas nėra paprastas, pavyzdžiui, kyla sunkumų dalijantis informacija, trūksta bendros IT sistemos. Tačiau pavyko sustiprinti kovą su darbe vykdomais nusikaltimais.

Atsisiųsti in: en