Factsheet 40 - Odą jautrinančios medžiagos

Keywords:

Skaičiavimai rodo, kad su darbu susijusios odos ligos Europos Sąjungai kasmet kainuoja apie 600 milijonų eurų, o dėl jų nedirbama apie 3 milijonus darbo dienų. Jomis serga beveik visų pramonės ir verslo sričių darbuotojai, dėl jų daugelis yra priversti keisti darbą. 2003 m. Europos saugos ir sveikatos darbe savaitei Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra leidžia seriją informacinių biuletenių, skirtų efektyviam informavimui apie pavojingas medžiagas ir jų keliamos rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai prevencijai. Šiame informaciniame biuletenyje pateikiama informacija apie odą jautrinančias medžiagas ir tinkamas prevencijos priemones.

Atsisiųsti in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |