Biologiniai veiksniai ir su darbu susijusios ligos profesijose, kurių atstovai keliauja ir bendrauja su keliautojais

Keywords:

Iš naujų tyrimų, atliktų vykdant didelio masto projektą siekiant užpildyti žinių apie biologinius veiksnius darbo vietoje spragas, matyti, kad ypač didelis biologinių veiksnių poveikio pavojus kyla darbuotojams, kurių profesija susijusi su kelionėmis arba kurie bendrauja su keliautojais, įskaitant tuos, kurie keliaudami kerta valstybių sienas, ir tuos, kurie dirba su migrantais ir pabėgėliais.

Šiame diskusijoms skirtame dokumente vertinama daug šio sektoriaus profesijų ir tai, kaip skiriasi joms daromas poveikis. Jame aptariamas poveikis sveikatai, atsirandantys pavojai ir pažeidžiamiausios grupės. Remiantis iš pokalbių su ekspertais ir diskusijų tikslinėse grupėse surinkta informacija taip pat pabrėžiama, kad trūksta tikslinių priemonių, ir atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikia paprastesnio požiūrio į prevenciją.

Atsisiųsti in: el | en | lv |