Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Pažangiąja robotika ir dirbtiniu intelektu pagrįstos sistemos darbo vietoje: darbuotojų saugai ir sveikatai kylantys iššūkiai ir galimybės, šias sistemas diegiant praktiškai

Keywords:

Pažangiąja robotika ar dirbtiniu intelektu pagrįstų sistemų diegimas darbo vietoje neatsiejamas nuo DSS iššūkių, grėsmių ir galimybių tiek darbdaviams, tiek darbuotojams.

Šiame dokumente apžvelgiama bendra šias technologijas įdiegusių įmonių patirtis, technologijų įtaka darbuotojų gerovei, socialinė sąveika, prie ekranų praleidžiamas laikas, užduočių įvairovė ir kt. Nors konkretūs fiziniai, organizaciniai ir psichosocialiniai veiksniai skirtinguose sektoriuose gali būti skirtingi, faktai rodo, kad DSS srityje atveriamos galimybės pranoksta kylančius iššūkius ar grėsmes.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema