Advanced robotic automation: comparative case study report

Pažangus robotinis automatizavimas: lyginamoji atvejų tyrimo ataskaita

Keywords:

Pažangiąja robotika ir dirbtiniu intelektu pagrįstos kognityvinių ir fizinių užduočių automatizavimo sistemos teikia vilčių daugelyje sektorių. Ši ataskaita padeda išsiaiškinti, kaip jos diegiamos ir valdomos Europos darbo vietose, ypač darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

Pristatomi EU-OSHA parengtų 11 atvejų tyrimų rezultatai, pabrėžiant saugaus tokių sistemų įdiegimo sukuriamas galimybes, sunkumus, skatinamuosius veiksnius ir kliūtis. Rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama dabartiniam ir būsimam naudojimui, ypač į žmogų orientuotam projektavimui ir priemonėms, kuriomis siekiama padėti darbuotojams prie tokių sistemų priprasti.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema