You are here

Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai

Apie saugių darbo vietų kampaniją

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, padedama ES institucijų ir Europos socialinių partnerių, įgyvendina dvejų metų trukmės saugių darbo vietų kampanijas, kurias nacionaliniu lygmeniu koordinuoja agentūros ryšių punktų tinklas.

Dabartine 2016–2017 m. Saugių darbo vietų visoms amžiaus grupėms kampanija siekiama skatinti tvarų darbą ir sveiką senėjimą. Kampanijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikos prevencijos svarbą per visą profesinį gyvenimą, didinti informuotumą apie darbinės veiklos pritaikymą prie individualių gebėjimų, padėti darbdaviams bei darbuotojams teikiant informaciją ir parūpinant priemones, reikalingas darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymui darbo jėgos senėjimo sąlygomis, ir palengvinti keitimąsi gerąja šios srities patirtimi.

Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai

Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai yra svarbi kiekvienos kampanijos sudedamoji dalis. Konkursą EU-OSHA rengia bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir ES Tarybai pirmininkaujančiomis valstybėmis narėmis, o jo paskirtis – įvertinti išskirtinius ir naujoviškus darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo metodus. Geros praktikos apdovanojimų renginys taip pat yra platforma, kurioje Europos lygmeniu dalijamasi gerąja patirtimi ir skatinama jos laikytis.

2016–2017 m. Saugių darbo vietų visoms amžiaus grupėms kampanijos metu rengiamų geros praktikos apdovanojimų tikslas – atkreipti dėmesį į geriausius pavyzdžius, kaip įmonės ir organizacijos aktyviai rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) senėjančios darbo jėgos sąlygomis.

2016–2017 m. Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai buvo skirti įvertinti įmones ir organizacijas, kurios savo veikloje taiko išskirtinius ir naujoviškus tvaraus darbo senėjančios darbo jėgos sąlygomis metodus, holistinį požiūrį į DSS valdymą ir per visą profesinį gyvenimą taikomą rizikos prevenciją siekiant užtikrinti darbuotojų sveiką senėjimą.

EU-OSHA gavo 42 paraiškas iš 23 šalių. Penkias paraiškas pateikė oficialūs kampanijos partneriai. Paraiškas pateikė įvairios įvairaus dydžio organizacijos iš skirtingų sektorių.

Paraiškas išnagrinėjo trišalė Europos vertinimo komisija, kurią sudaro Europos socialinių partnerių, Europos Komisijos, Maltos darbuotojų saugos ir sveikatos organizacijos ir EU-OSHA atstovai. Vertinimo komisijai vadovavo prof. Stephen Bevan iš Užimtumo studijų instituto (IES). Vertinimo komisija apdovanojo ir teigiamai įvertino devynias paraiškas, įskaitant oficialių kampanijos partnerių paraiškas.

Apdovanoti ir teigiamai įvertinti pavyzdžiai pristatomi brošiūroje „2016–2017 m. Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai“.