Spaudos pranešimai

10/08/2020

© EU-OSHA

DSS barometras yra pirmoji duomenų vizualizavimo priemonė su naujausia informacija apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) padėtį ir tendencijas Europos šalyse.

Ši priemonė sudaryta iš įvairių DSS sričių, kaip antai DSS institucijos, nacionalinės strategijos, darbo sąlygos ir DSS statistika, rodiklių, kurie suskirstyti į keturias grupes. Čia galima vizualizuoti ir lyginti duomenis, kurti grafikus ir parsisiųsti konkrečių temų ataskaitas.

Dabar galite parengti išsamias ataskaitas apie šalis, kuriose pateikiami glausti duomenys apie visus rodiklius.

28/07/2020 - 01:15
Naujoje Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) ataskaitoje apibendrinami didelės apimties projekto, kuriame sprendžiami biologinių veiksnių poveikio darbe klausimai ir aptariamas jų poveikis sveikatai, rezultatai. Projektas buvo įgyvendintas prieš COVID-19 pandemiją, tačiau jo išvados yra ypač aktualios atsižvelgiant į dabartinę padėtį pasaulyje. Rezultatai yra susiję su susirūpinimą keliančiais sektoriais, pažeidžiamomis grupėmis, naujais rizikos veiksniais ir stebėsenos sistemomis.
23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fiziškai sunkus darbas, pvz., pacientų priežiūra, yra svarbus raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų rizikos veiksnys, jie plačiai paplitę tarp sveikatos priežiūros darbuotojų. Nugaros skausmas ir viršutinių galūnių skausmas – dažnai pranešamos problemos. Taigi, kaip spręsti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų problemą šiame sektoriuje?

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Naujoje ataskaitoje apibendrinamos EU-OSHA daugiamečio projekto, kuriame aptariami moksliniai tyrimai, politika ir praktika su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijos srityje, išvados, siekiant padėti kurti strategijas, kuriomis sprendžiama ši itin dažnai Europos darbo vietose sutinkama darbuotojų saugos ir sveikatos problema.

Pages

Pages