Spaudos pranešimai

17/09/2019 - 01:30
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) per savo 14-ąjį Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimų konkursą paskelbė apdovanotus ir pagyrimą pelniusius pavyzdžius, kuriuos pateikė organizacijos, taikančios novatorišką požiūrį į tai, kaip sėkmingai šalinti pavojingų medžiagų keliamą riziką. Apdovanojimais pagerbiamos organizacijos, kurios ypač aktyviai prisideda prie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS), ir skatinama praktika, skirta apsaugoti darbuotojus ir didinti našumą.
25/06/2019 - 01:15
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) sveikina internetinės aktyvaus rizikos vertinimo (OiRA) platformos projekto įgyvendinimą tarptautinėje automobilių gamybos įmonėje „Daimler“. Vokietijoje veikiantis įmonės Sveikatos ir saugos skyrius konkrečioms įmonės reikmėms parengė ir pritaikė rizikos darbo vietoje vertinimo priemonę, pagrįstą OiRA platforma.
29/11/2018 - 01:45
Naujoje ataskaitoje EU-OSHA skelbia svarbaus 2 metų trukmės projekto, kuriuo siekiama numatyti skaitmeninimo poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) Europos Sąjungoje, išvadas. Iš galutinių šio ateities įžvalgų projekto rezultatų matyti IRT grindžiamų technologijų pokyčiai, šių technologijų galimas poveikis darbo pobūdžiui ir organizavimui, taip pat jų keliami DSS iššūkiai ir teikiamos galimybės.

Pages

Pages