Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Radnici s mentalnim poremećajima u digitaliziranom svijetu: izazovi, prilike i potrebe

Keywords:

U članku se daje uvid u drukčije načine na koje se radnici s dijagnosticiranim i nedijagnosticiranim mentalnim poremećajima nose s poslom, tehnologijom/digitalizacijom i zahtjevima povezanima s odnosima. Zaposlenici se zbog stigmatizacije često ustručavaju govoriti o svojem mentalnom poremećaju na radnom mjestu. Poslodavci bi stoga trebali poticati promjenu kulture kako bi se osiguralo okruženje izgrađeno na povjerljivosti i povjerenju.

Nadalje, pandemija bolesti COVID-19 imala je značajan utjecaj na povećanje popularnosti digitaliziranih oblika rada (posebno rada na daljinu) i učestalosti mentalnih poremećaja. U članku se ističe potreba za prilagođenim pristupima, izgradnjom povjerenja i općenitim prihvaćanjem uz pružanje odgovarajuće regulatorne i organizacijske potpore. Poticanje istraživačkog rada u tom području ima sve važniju ulogu u osiguravanju da se ispune potrebe radnika s mentalnim poremećajima u svijetu rada koji se mijenja.

Preuzimanje in: en

Dodatne publikacije o ovoj temi