Sažetak – Unaprjeđenje usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu: sveobuhvatan pregled

Keywords:
U zadnjih se deset godina struktura, organizacija i kontrola rada u EU-u brzo mijenjala, pogotovo u kontekstu postojeće epidemije. Novim istraživanjem EU-OSHA-e analiziraju se načini usklađenosti sa standardima sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) i promicanja boljih praksi u tom smislu.
 
Detaljan pregled postojeće literature usmjeren je na različite vrste podrške, koji uključuje pristupe lancu nabave, socijalno izvješćivanje, poslovne poticaje za OSH te inovativne strategije i prakse koje donose regulatori OSH-a. Ključni rezultati i njihove implikacije na buduću politiku i dodatno istraživanje predstavljeni su u završnom izvješću i sažetku, s detaljnom analizom u zasebnom pregledu literature.
Preuzimanje in: da | el | en | fr | hu | nl | pl |