Summary - Napredna robotika, umjetna inteligencija i automatizacija zadataka: definicije, upotrebe, politike i strategije te sigurnost i zdravlje na radu

Keywords:

Umjetna inteligencija i napredna robotika mijenjaju osmišljavanje i način obavljanja ljudskog rada. U ovom su izvješću predstavljene vrste i definicije sustava koji se temelje na umjetnoj inteligenciji i napredne robotike za automatizaciju zadataka, njihova raspodjela prema različitim sektorima i opis zadataka na koje oni najviše utječu.

U izvješću se navode i postojeće te potencijalne upotrebe te se daje pregled politika, strategija i programa na nacionalnoj i međunarodnoj razini koji se odnose na te sustave za automatizaciju zadataka te zdravlje i sigurnost na radu. 

Preuzimanjein: en