Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi: Završno cjelokupno izvješće o analizi

Keywords:

Ovo se izvješće temelji na glavnim rezultatima trogodišnjeg pilot-projekta o izazovima sigurnosti i zdravlja na radu koji proizlaze iz starenja radne snage koji je pokrenuo Europski parlament, a kojim je upravljala EU-OSHA.

Rezultati se temelje na pregledima o starenju i OSH-u, rehabilitaciji i povratku na posao; na istraživanju trenutačnih politika, programa i inicijativa za održivi rad, uključujući one koji su povezani s rehabilitacijom i povratkom na posao, u 28 država članica EU-a i četiri članice EFTA-e te na analizi pokretača za provedbu praksi za prevenciju i promidžbu zdravlja radne snage koja stari na razini radnog mjesta.

Jedan od ciljeva projekta bila je i procjena preduvjeta za sustave sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) kako bi se u obzir uzelo starenje radne snage te kako bi se osigurala bolja prevencija za sve tijekom radnog vijeka.

Preuzimanje in: en