Istraživanje rodne dimenzije rada na daljinu: implikacije za sigurnost i zdravlje na radu

Keywords:

Nakon pandemije bolesti COVID-19 rad izvan mjesta rada (rad na daljinu) i hibridni rad sve su češći i imaju snažan utjecaj na žene. U ovom dokumentu za raspravu istražuje se rodna dimenzija te sigurnost i zdravlje u uvjetima rada na daljinu. Osim toga, razmatraju se kretanja u mjerodavnom zakonodavstvu.

Nedostatci utvrđeni tijekom istraživanja odnose se na rodnu dimenziju kiberzlostavljanja, rodne politike i politike sigurnosti i zdravlja na radu na razini poduzeća u tom području te nedostatak rodnih aspekata u propisima o radu na daljinu kojima se uređuju sigurnost i zdravlje na radu. U dokumentu se ističe da rodno osjetljive odredbe u području rada na daljinu i hibridnog rada mogu pridonijeti ravnoteži između poslovnog i privatnog života žena i njihovom uključivanju na tržište rada.

Preuzimanje in: en

Dodatne publikacije o ovoj temi