E-činjenica 73.: Nanomaterijali u sektoru zdravstvene skrbi: rizici na radu i prevencija

Keywords:

U ovoj e-činjenici objašnjava se na koji se način radnici mogu susresti s proizvedenim nanomaterijalima prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na radnom mjestu. Pružaju se informacije o specifičnim rizicima na radu i načinima prevencije izlaganja tim materijalima.

Preuzimanje in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | lt | nl | pl | pt | sk | sl |

Dodatne publikacije o ovoj temi