Izvješće o analizi politika, strategija i programa u pogledu starenja stanovništva i radne snage EU-a i država članica

Keywords:

Ovdje ćete pronaći ključne informacije o izvješću EU-OSHA-e o analizi politika i aktivnosti na nacionalnoj razini i razini EU-a za rješavanje problema koji proizlaze iz starenja europskog stanovništva. Daje se detaljan opis čimbenika koji utječu na razvoj politika i izazova s kojima se tvorci politika susreću u produžavanju radnog vijeka i povećanju zapošljivosti starijih radnika. Također se istražuju nadnacionalni i nacionalni utjecaji na razvoj politika i ukratko se opisuje stanje na razini zemlje te se u obzir uzima trenutačni zakonski i politički okvir EU-a. Izneseni su i prijedlozi za razvoj politika u budućnosti.

Preuzimanjein: en