Starenje radne snage: posljedice za sigurnost i zdravlje na radu – Pregled istraživanja – Sažetak

Keywords:

Ova publikacija sadrži sažetak potpunog izvješća „Pregled istraživanja o problemima sigurnosti i zdravlja na radu i starenju radne snage” te se u njoj opisuje kontekst u kojem je istraživanje provedeno: starenje radne snage u Europi. Opisuje ključne nalaze povezane s trima glavnim pitanjima koja se razmatraju u izvješću: (1) „Kakve promjene doživljavaju osobe koje stare?”, (2) „Kakve su posljedice tih promjena tijekom radnog vijeka?” i (3) „Kojim bi se mjerama sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) mogao promicati održivi rad tijekom radnog vijeka?”. Utvrđuju se nedostaci u trenutačnom znanju te se ukratko opisuju opći zaključci i moguće posljedice politika, pri čemu se naglašava važnost sposobnosti pojedinaca za rad i konkretnih mjera u strategijama za sprječavanje rizika.

Preuzimanje in: en