Kampanje za zdrava radna mjesta

Poruka Kampanje za zdrava radna mjesta glasi: Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao. Pomažemo vam u promicanju poruke stavljanjem na raspolaganje praktičnih vodiča i alata. U okviru svake kampanje dodjeljuju se Nagrade dobre prakse i filmska nagrada Zdrava radna mjesta.

Kampanje su sada najveće takve vrste u svijetu. Zašto nam se ne biste pridružili i upotrijebili naše internetske alate kampanja za sigurnost i zdravlje na radu i pokrenuli vlastitu kampanju?