You are here

Kampanje za zdrava radna mjesta

Kampanje za zdrava radna mjesta naše su najvažnije aktivnosti za podizanje svijesti. One su osnovni način prenošenja naše poruke na radna mjesta diljem Europe.

Poruka Kampanje za zdrava radna mjesta glasi: Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao. Pomažemo vam u promicanju poruke stavljanjem na raspolaganje praktičnih vodiča i alata. U okviru svake kampanje dodjeljuju se Nagrade dobre prakse i filmska nagrada Zdrava radna mjesta.

Kampanje su sada najveće takve vrste u svijetu. Zašto nam se ne biste pridružili i upotrijebili naše internetske alate kampanja za sigurnost i zdravlje na radu i pokrenuli vlastitu kampanju?