Ruotsi: Työntekijöiden suojeleminen mahdollisesti vaarallisilta hiilinanoputkiloilta valmistusteollisuudessa

Keywords:
Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot 2018–2019
Palkittu organisaatio 

Nanomateriaalien käyttö yleistyy työpaikoilla, kun yritykset alkavat yhä enemmän hyödyntää niiden suotuisia ominaisuuksia. On epäselvää, miten altistuminen näille aineille vaikuttaa työntekijöiden terveyteen.

Ruotsalainen teollisuusyritys Atlas Copco Industrial Technique on omaksunut ennalta varautuvan lähestymistavan. Sen avulla hallitaan työntekijöiden altistumista yrityksen testauslaboratorion työprosesseissa syntyville hiilinanoputkille asentamalla vetokaappeja ja talteenottolaitteita, joilla varmistetaan, etteivät työntekijät hengitä mahdollisesti vaarallista pölyä.

Kaikkien tasojen sidosryhmät, kuten johtajat, työsuojeluvaltuutetut ja testaajat, otettiin mukaan näiden ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Yritys tiedottaa aktiivisesti näistä hyvistä käytännöistä asiakkailleen ja muille yrityksille.

Lataa in: en | is | sv |