Discussion paper - OSH preventive services and professionals

Työsuojelun ja -terveyden ennaltaehkäisevät palvelut ammattilaisten näkökulmasta

Keywords:

Asiakirjassa esitellään eurooppalaisten työturvallisuus- ja työterveysammattilaisten näkökulma. Painotus on ajankohtaisessa keskustelussa ennaltaehkäisevien (sisäisten ja ulkoisten) palvelujen roolista terveys- ja turvallisuussäännösten noudattamisen tukemisessa. Siinä esitetään myös yksityiskohtaisesti tämänhetkinen kokonaiskuva ennaltaehkäisypalveluista. Lisäksi siitä ilmenee tarve käynnistää keskustelu Euroopan tasolla välttämättömistä parannuksista työterveys- ja työturvallisuusalan ammattien ja ennaltaehkäisypalvelujen yhdenmukaistamiseksi.

Lataa in: en