Tuki- ja liikuntaelinsairaudet maatalouden alalla: riskien tunnistamisesta ennalta ehkäiseviin toimiin

Keywords:

Viljelyyn liittyy paljon toistuvia tehtäviä. Etenkin tavaroiden käsittely ja nostaminen lihasvoimin voivat aiheuttaa kehon rasittumista ja työskentelyä hankalissa asennoissa. Ulkotyö sekä maaperän erityispiirteet tuovat lisähaastetta maatalouskoneiden suunnitteluun. Tässä tausta-asiakirjassa käsitellään koneiden käyttöä tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä etenkin yläraajoihin liittyvien vaivojen ehkäisemisen tukena maatalousalalla. Siinä esitellään myös riskinarvioinnin standardit.

Asiakirja sisältää maatalouden alalla tehdyn tapaustutkimuksen Marchen alueelta Italiasta. Sen yhteydessä kerrotaan myös Italian kansallisen työtapaturmavakuutuslaitoksen INAIL:n tarjoamasta tuesta, jolla autetaan mikro- ja pienyrityksiä ehkäisemään tuki- ja liikuntaelinsairauksien syntymistä.

Lataa in: en